Velkommen til

KH Tagdækning

Åbningstider

06:30 – 16:00

Adresse

Møllevej 2
7540 Haderup

Vores produkter og services

Sedum tag

Isolering

Solcellekonsoller

Tagdækning

Ovenlys

Parkeringsdæk

KH Tagdækning tager ansvar for en renere verden

I KH Tagdækning Feldborg ApS gør vi meget for vores natur og klima. Vi er nok et af de tagdækkerfirmaer – hvis ikke vi er dét tagdækkerfirma – i Danmark, som gør mest for klimaet pr. medarbejder.

Vi sorterer blandt andet vores affald så mest muligt kan blive genanvendt. Vi tilbyder de grønne sedumtage, der bliver mere og mere populære.

Dels fordi sedumtagene kan optage op til mere end 50% af den årlige nedbør, hvilket betyder at det ikke overbelaster vores i forvejen nedslidte kloaksystem.

Tagene skaber ligeledes også en stor biodiversitet for insekter og bier, samt er de grønne tage også klimavenlige; 1 m² sedumtag optager op til ca. 1,2 kg. CO2 om året.

(Kilde: Bygge- & Anlægsavisen)

Derudover bruger vi store dele af eventuelle overskud til opkøb og tilplantning af skov.

Vi har på nuværende tidspunkt skov nok til at optage cirka 1.058 ton CO2 om året ifølge oplysninger fra Københavns Universitet. Dette er langt over vores egen udledning fra tagdækkerarbejdet. (Kilde: Videntjenesten – Københavns Universitet)

KH Tagdækning Feldborg ApS tilbyder derudover også et nyt produkt der hedder Noxite, hvilket er en fremragende løsning til de, som ønsker at bidrage til en renere verden.

Produktet reducerer luftens indhold af NOx -partikler, og et Noxite tag på 100 m² kan neutralisere den mængde NOx -partikler, som en almindelig benzinbil der kører 3.000 km om året udleder.

Garanti & Miljø

R

Vi er medlem af Danske Tagdækkermestres Garantifond

R

Øget sikkerhed for dig som forbruger.

R

KH Tagdækning tager ansvar for klimaet

En overvejende del af overskuddet fra KH Tagdækning bruges til at købe skov/plante træer.

KH Tagdækning er med til at tage ansvar for klimaet og den CO2 udlejning de bidrager med fra deres arbejde.

Omkring 2 hektar er KH Tagdækning med til at plante hvert år.

Administrationen

Kurt Højmark

Indehaver

Tlf. +45 30 97 42 33

Email: kurt@khtag.dk

Kasper Højmark

Indehaver

Tlf. +45 23 95 42 33

Email: kasper@khtag.dk

Majbritt Pedersen

Bogholderi

Tlf. + 45 26 84 42 02

Email: bogholderi@khtag.dk

Kamilla Højmark

Bogholderi

Tlf. + 45 29 26 42 33

Email: info@khtag.dk